Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— znalezione
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Nie. Nie odnajdziesz miłości tam,gdzie jej nie ma. Nie. Nie nakłonisz losu,żeby stworzył  dla Was scenariusz. Nie. Nie mylisz się. On Cię po prostu nie kocha.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
1406 276f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9363 6712 500
Reposted fromGIFer GIFer viamoomins moomins
5082 f4e9
Reposted fromframbuesa frambuesa viablackheartgirl blackheartgirl
0898 73ed
Reposted fromonatequila onatequila viamoomins moomins
2598 d41f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2599 f5c4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
8386 ddbb 500
5993 2789
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viablackheartgirl blackheartgirl
Życie to szalona, cudowna podróż. Panuje w nim chaos, później przychodzi spokój, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Sekret polega na tym, by cieszyć się tą przejażdżką.
— Regina Brett
Polityka to rzeczy, na które nie mamy już żadnego wpływu. Nie pomoże nitkowanie, pasta z fluorem. Nie pomoże rezygnacja z czerwonego mięsa i słodyczy. Nie pomogą ćwiczenia. Marszobiegi. Basen. Badania kontrolne. 
Nie jesteśmy niczemu winni. Polityka - nasz odpowiednik angielskiej pogody.
— "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" M. Wicha
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

June 22 2019

Znasz ten romantyczny pogląd, że cały ten bałagan i ból jest tak naprawdę oczyszczający, piękny i na swój sposób poetycki?
Nie jest. To po prostu bałagan i ból.

Wiesz, co jest lepsze? Miłość.
Dzień, w którym zacząłeś myśleć, że miłość jest przereklamowana, jest  dniem, kiedy jesteś w błędzie. A jedyną złą rzeczą w miłości, nadziei i wierze jest nieposiadanie ich w życiu.
— Haley, One Tree Hill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl