Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

Zawsze się bałam.  Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym
Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromzenibyja zenibyja viablackheartgirl blackheartgirl
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaginger-gato ginger-gato
6230 28e5 500

anthony-samaniego:

june broom 

2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaBeLikeBlair BeLikeBlair
7284 c638
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaBeLikeBlair BeLikeBlair
Reposted fromnoticeable noticeable viarooms rooms

June 11 2017

Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahighsoul highsoul
W życiu nie chodzi o to by znaleźć osobę dla której warto cierpieć, tylko znaleźć kogoś przy kim cierpienie nie istnieje.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viahighsoul highsoul
24 godziny potrafią być wiecznościa gdy się tęskni 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viahighsoul highsoul

June 09 2017

1069 7a03 500
Reposted fromidiod idiod viablackheartgirl blackheartgirl
8244 f20c

aryastarksource:

Arya Meme: (8/9) Quotes
I won’t cry, she thought, I won’t do that. I’m a Stark of Winterfell, our sigil is the direwolf, direwolves don’t cry.

Nie wierzę w braterstwo dusz, ale czuję, że się rozumiemy, choć przedtem nie czułam, przynajmniej nie ostatnio. To jest zrozumienie wynikające z podobnych doświadczeń, z tego, że oboje wiemy, co znaczy być wybrakowanym. 
Pustka: tak, to rozumiem. Zaczynam nabierać przekonania, że nic jej nie wypełni. Dziury w życiu są trwałe. Trzeba żyć dalej wokół nich. 
— Paula Hawkins - Dziewczyna z pociągu
Reposted fromday11shadow day11shadow viacytaty cytaty
Decyzje dojrzewają jak owoce. Czasami słońce im sprzyja i rosną szybko, czasami jednak brak światła spowalnia proces. Nic tu nie da chemiczne przyśpieszanie. Każdy owoc musi dojrzewać w swoim tempie.
— Justyna Bigos – Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie
Reposted frompuella13 puella13 viahighsoul highsoul

June 08 2017

Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viablackheartgirl blackheartgirl
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaginger-gato ginger-gato
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
1498 387d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl