Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

0227 a3c2
Reposted fromaggape aggape viaimchuckbasss imchuckbasss
6786 4f53
Reposted frommartynkowa martynkowa viaimchuckbasss imchuckbasss

November 02 2017

Ja dziś Panią życzę, aby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Sigmund Freud
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

October 30 2017

9884 0b1c
Reposted fromfelicka felicka viamoomins moomins

October 27 2017

Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak... Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
9630 4ee4
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viablackheartgirl blackheartgirl
9642 8f99 500

marinaesque:

inside The Grand Budapest Hotel

Reposted fromtwice twice viaBeLikeBlair BeLikeBlair
Uwielbiam,
gdy szepczesz
po cichu,
że pragniesz
być przy mnie,
że kochasz,
że tęsknisz,
że płaczesz,
bo milczę,
gdy krzyczysz
wniebogłosy,
że jestem
dla Ciebie
jak życie
bez skazy,
bo kocham,
bo tęsknię,
bo płaczę,
gdy milczysz.
— Mateusz Szulc
Reposted fromLoOuu LoOuu viacytaty cytaty

October 26 2017

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

— “Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahighsoul highsoul
8848 fda7
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaprzemeksic przemeksic

October 19 2017

Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadepresja depresja
0160 42c1
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viablackheartgirl blackheartgirl
5690 0ac0
7883 e67f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viablackheartgirl blackheartgirl
A może ja po prostu już na nikogo nie zasługuję?
— 11:26
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty

October 17 2017

Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viablackheartgirl blackheartgirl
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl