Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viajestemdeszczem jestemdeszczem
0160 42c1
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl

January 19 2018

8854 96d5 500
2391 95a6 500

Jej śmierć ma szesnaście lat

Konając we krwi na bruku
skąd ma wiedzieć, że kona.
Jest tak szczelnie wypełniona młodością,
że nawet jej konanie jest młode.

Nie umie umierać. Umiera przecież
pierwszy raz.

— Anna Świrszczyńska, "Budowałam barykadę"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
4143 bfe7
Reposted frommiischa miischa viablackheartgirl blackheartgirl
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viablackheartgirl blackheartgirl
Chyba każdy ma takie miejsce, które jako pierwsze przychodzi na myśl, gdy jest źle. Kiedy trzeba pomyśleć, pocierpieć, zapomnieć, po prostu tam pobyć. I zawsze pomaga. Problemy nie znikają, nie jest lepiej, a jednak pomaga. 
— Czas na nocny spacer.
Reposted fromkatalama katalama

January 01 2018

6972 1bc8 500
Reposted fromitwaslove itwaslove viacytaty cytaty

December 25 2017

1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viablackheartgirl blackheartgirl
Na przykład wszystko muszę sobie w życiu wypracować. Te wszystkie premiery, wywiady, spotkania, spektakle, role, teatry, domy, poranne śniadania. Zwierzęta, rocznice, przyjaźnie. Trzeba zorganizować, żeby to działało. Nic samo się nie dzieje. Trzeba stworzyć procedury i życia, i pracy. Stoję mocno na ziemi i mam dość trzeźwą ocenę spraw i sytuacji. Tego, co zrobiłam, i tego, co przede mną. Nie bujam w obłokach. Boję się ludzi, którzy oceniają sytuację lepiej, niż ona faktycznie wygląda. To niebezpieczne. Kiedy ktoś mnie uspokaja: Wyjdziemy z tego, damy radę, to ja pytam: Jak? Jestem typem zadaniowym, więc kiedy mam problem, analizuję i szukam rozwiązań. Natychmiast, teraz, nawet późną nocą.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Masz w ludziach oparcie? Miałam szczęście, bo był obok mnie przez większość życia mężczyzna, który doskonale mnie rozumiał. Format tego człowieka był o wiele większy niż mogłam sobie wymarzyć. Stał obok i pomagał mi z bardzo wysokiego pułapu. Sam był wielkim artystą, a jednocześnie mnie wyczuwał w sposób doskonały. Pomagał a kiedy uważał że ktoś może mi zaszkodzić, ostrzegał, choć nie ingerował. A inni? Nie wyobrażam sobie życia bez ludzi, choć od kilku lat żyję w dość dużej samotności i bardzo to polubiłam. Po tym wirze w którym jestem, zawsze kiedyś zostaję sama i bardzo do tego tęsknię. (...) Jest tak wile powierzchowności dookoła nas, rzeczy i słów głupich albo bez znaczenia, że wolę zostać sama i coś sobie przeczytać, nie zajmować się tą panującą dookoła marnością.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viablackheartgirl blackheartgirl
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
To zajebista dziewczyna, pilnuj jej. Pilnuj jej, mówię ci, bo takie łatwo się traci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
7221 5413
9344 720c 500

elliotaldersin:

Mood all summer ‘17

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl