Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viahighsoul highsoul
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamaciusia maciusia

May 20 2017

Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viahighsoul highsoul
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viahighsoul highsoul
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahighsoul highsoul
1830 5b39 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahighsoul highsoul
Świat wokół ciebie się zmienia
zmieniają się pory roku
stopy twe więzi ziemia
a oczy - magia obłoków

Obłoków wiedza tajemna
obłoków fantasmagoria
obłoków cudze spojrzenia
obłoków pewność ulotna
— Marek Grechuta
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Jestem pełen niespokojnych słów, które krążą we mnie, w każdej komórce mojego śmiertelnego ciała. Szukam tylko słów człowieka, który przeżył wiele uniesień i niepowodzeń, ale i takiego, który ma szczęście w sobie, którego brak i mnie. Nie jestem spokojny, ale szukam człowieka w Tobie. Jeśli ktoś pragnie pisać e-maile, proszę o kontakt na: pewien_nieznajomy@prokonto.pl
Substytutem listów jest właśnie ten e-mail. Pełen dobrych myśli. 
Szczęścia i Tobie dobra duszo. Podaj dalej - dziękuję.
Reposted fromlisty-na-zupie listy-na-zupie viacytaty cytaty
0681 cabb 500

serious:

you’ll be fine 

5901 3b8f
6574 2429 500
Reposted fromhagis hagis viablackheartgirl blackheartgirl
0656 ff8a 500
Virginia Woolf & T. S. Eliot 
Reposted fromQcon Qcon viablueberrynights blueberrynights

May 19 2017

Samobójstwo nie jest kwestią wyboru, następuje, gdy cierpienie przekracza siły do walki z nim.
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viahighsoul highsoul
1836 fdf7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahighsoul highsoul
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura

May 17 2017

Samobójstwo nie jest kwestią wyboru, następuje, gdy cierpienie przekracza siły do walki z nim.
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
6386 9769
"Gra Anioła" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromchyba chyba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl