Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viablackheartgirl blackheartgirl

April 17 2018

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
0518 9dcc
Reposted fromfitvet fitvet viajestemdeszczem jestemdeszczem
1222 f037 500
Reposted frompiehus piehus viajestemdeszczem jestemdeszczem
2001 0b43 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
2321 2cce
5765 dd65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem
6827 822c 500
Herbert
0868 3e1a
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viablackheartgirl blackheartgirl
5411 d5ce
Reposted frommilosc milosc viajestemdeszczem jestemdeszczem
- A niech sobie gadają - odparła. - My wiemy, że to nieprawda.
— Sto lat samotności, Gabriel García Márquez
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran viablackheartgirl blackheartgirl

March 31 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl